taal / langue

Nederlandse vertaling van "La Symbolique maçonnique" van Jules Boucher


De Franse maçon Jules Boucher schreef in 1953 "La Symbolique Maçonnique", een boek dat snel uitgroeide tot een standaardwerk in de Franstalige maçonnieke literatuur. Het heeft inmiddels vele generaties vrijmetselaars geholpen bij hun zoektocht naar een interpretatie van de symbolen, tot vandaag toe. Tegelijk vormen de enkele passages die thans niet meer van toepassing zijn een interessante kijk op het naoorlogse Franse maçonnieke landschap.  

Omdat de Nederlandse publicaties over de symboliek van de vrijmetselarij dun gezaaid zijn, heeft de Studiekring Trigonum Coronatum het initiatief genomen om een   bestaande Nederlandse vertaling te digitaliseren en gratis ter beschikking te stellen van alle sympathisanten van STC. De Studiekring hoopt dat een ruimere verspreiding van dit werk de belangstelling voor de rijkdom van de maçonnieke symboliek zal bevorderen.

Gericht zoeken op trefwoord kan ook via onze zoekfunctie (alleen voor wie ingelogd is). Klik op de afbeelding om de vertaling rechtstreeks op te halen.